Berita - Dance in the Rain ft Mo T-mp3-image

LYRICS: Berita – Geleza ft. Bongane Sax

Berita ft Bongane Sax – Geleza MP3 DOWNLOAD.

Berita Geleza lyrics. 

Ndikuthanda naxa uphoxa

Andihambi naxa undidika

Andisuki naxa undigxotha

Andiyiboni enondisusa la

Ooooo oooo

Luyageleza uthandolwam kuwe

Luyaphalaza uthandolwam kuwe

Luyageleza uthandolwam kuwe

Luphuma ngenhliziyo ooo ooo

Akekho maniingi endinawo

Akho mail ezondithenga

Zatatata Tata tata ooooo

Zatatata Tata Tata ooooo

Luyageleza uthandolwam kuwe

Luyaphalaza uthandolwam kuwe

Luyageleza uthandolwam kuwe

Luyaphalaza uthandolwam kuwe

Luyazehlela Luthando lwam kuwe

Luyaziphumela Luthando lwam kuwe

Luyaduduma uthandolwam kuwe

Luyazehlela uthandolwam kuwe

Luyabhioza uthando lwami kuwe

Luyachaphaka uthando lwam kuwe

Zatatata Tata tata ooooo

Zatatata Tata Tata ooooo

Ooh ohhh

Luyabhioza uthando lwami kuwe

Luphuma ngenhliziyo ooo ooo

Luyachaphaka uthando lwam kuwe

Luphuma ngenhliziyo ooo ooo

Zatatata Tata tata ooooo

Zatatata Tata Tata ooooo

Ooh ohhh

Ehhhh

Luphuma ngenhliziyo ooo ooo

Luphuma ngenhliziyo ooo ooo

Luphuma ngenhliziyo ooo ooo